Bun Venit
Informatie
Admiterea
Proces educational
Specialitatile
Activitati extracurriculare
Management al Calitatii
  Strategia de calitate
  CEAC
  Membrii CEAC
  Regulament SMC
  Regulament CEAC
  Proceduri
  Acte normative
Acte normative
Biblioteca
Galerie
Absolventi
HR - posturi vacante
Forum
Contacte
 

IP-ul meu 3.236.214.224
 


COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) reprezinta organismul intern al Colegiului TEHNIC al UTM infiintata pe baza: Legii Invatamantului RM, nr. 547 din 21.07.1995;Legii nr 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamant mediu de specialitate; Planului-cadru pentru invatamantul mediu de specialitate si a Ghidului de implementare a Sistemului Credite de Studiu in VET (in continuare ECVET), aprobate prin ordinul ministrului Educatiei nr. 857 din 23 august 2013, Codul Educatiei al Republicii Moldova, (Nr. 319-324 art. Nr : 634 din 24.10.2014), privind asigurarea calitatii educatiei invatamant mediu de specialitate.

Obiectivul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii este de a efectua evaluarea si monitorizarea interna a calitatii educatiei oferite de Colegiul TEHNIC al UTM cu scopul de:

  a) a evalua capacitatea institutionala si eficacitatea educationala.
  b) a testa capacitatea organizatiei privind managementul calitatii.
  c) a elabora strategii de permanenta ameliorare a calitatii invatamantului.

Implementarea SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII in Colegiul TEHNIC al UTM urmareste:

  a) Imbunatatirea calitatii intregii activitati din colegiul;
  b) Elaborarea si coordonarea aplicarii procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii;
  c) Elaborarea anuala, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor educationale si propune masuri de ameliorare;
  d) Realizarea anuala a sondajelor de investigare a optiunilor elevilor, absolventilor, universitatilor si angajatorilor privind calitatea serviciilor educationale;
  e) Elaboreaza propria baza de date si informatii privind calitatea serviciilor educationale prestate, structurate pe standarde si indicatori de performanta la nivel institutional si pe fiecare arie curriculara.
  f) Asigurarea informarii si evaluarea satisfactiei grupurilor semnificative de interes (elevi, parinti, corp profesoral, comunitate locala);
  g) Revizuirea si optimizarea politicilor si strategiilor educationale.

In aceste conditii se modifica cerintele impuse sistemului de pregatire a specialistilor in Colegiul TEHNIC al UTM, apare ca componenta esentiala asigurarea calitatii specialistilor - absolventi ai colegiului. Sistemul de management al calitatii se impune ca parte complementara a managementului strategic in Colegiul TEHNIC al UTM...::   Copyright © 2016 Colegiul Tehnic al UTM. Toate drepturile rezervate.   ::..