Bun Venit
Informatie
Admiterea
Proces educational
Specialitatile
Activitati extracurriculare
Management al Calitatii
Acte normative
  Actele CT
  Actele SMC
  ECVET
Biblioteca
Galerie
Absolventi
HR - posturi vacante
Forum
Contacte
 

IP-ul meu 3.236.214.224
 


Organizare si desfasurare a procesului de invatamint in Colegiul Tehnic al UTM
in baza urmatoarelor acte normative

Acte legislative si normative in domeniul invatamintului

 • Strategia de dezvoltare a invatamintului vocational/tehnic pe anii 2013-2020 (HGO97/2013),
 • Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de invatamint profesional tehnic postsecundar si postsecundar nontertiar Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362
 • Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de invatamint profesional tehnic secundar, aprobat prin Hotarirea Colegiului ME nr. 2-4 din 30 aprilie 2015, calea de acces http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2226
 • Regulamentul cu privire la organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de conducere in institutiile de invatamint profesional tehnic Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1363
 • Ordinul Ministerului Educatiei cu privire la aprobarea si implementarea Sistemului de Credite de Studii in invatamintul mediu de specialitate nr. 811 din 14 iulie 2014
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in institutiile de invatamint profesional tehnic postsecundar din R. Moldova, Ordinul Ministerului Educatiei nr. 555 din 12 iunie 2015
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in institutiile de invatamint profesional tehnic secundar din R. Moldova, Ordinul Ministerului Educatiei nr. 554 din 12 iunie 2015
 • Regulamentul de functionare a Centrelor de excelenta, aprobat prin hotarirea Colegiului ME nr. 4-6.1 din 18.08.2014, calea de acces http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_1794_Regulament-Centre-de-exelenta.pdf
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din invatamintul prescolar, primar, special, complementar, secundar si mediu de specialitate (ord. ME nr.336 din 03.05.2013)
 • Hotarirea de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006 "Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studentii din institutiile de invatamint superior, elevii din institutiile de invatamint mediu de specialitate, secundar profesional si persoanele care studiaza in invatamintul postuniversitar"
 • Hotarirea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 "Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studentilor si elevilor institutiilor de invatamint superior si mediu de specialitate de stat inmatriculati pe baza de contract"
 • Hotarirea de Guvern nr. 425 din 03.07.2015 "Cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesionala si al meseriilor/profesiilor"

Coduri

 • Codul Educatiei al Republicii Moldova, Cod Nr. 152 din 17.07.2014, Publicat: 24.10.2014 in Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr. 634 Data intrarii in vigoare: 23.11.2014
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, Cod Nr. 154 din 28.03.2003 Publicat: 29.07.2003 in Monitorul Oficial Nr. 159-162, art. Nr. 648
 • Codul cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004 Publicat: 30.07.2004 in Monitorul Oficial Nr. 125-129, art. Nr. 663

Regulamente Minister Educatie al RM

 • Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului de invatamint in institutiile de invatamintul mediu de specialitate (colegii) in baza Sistemului de Credite de Studu, Aprobat Hotarirea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014 Pus in aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014
 • Plan-cadru pentru invatamintul mediu de specialitate, in baza Sistemului de Credite de Studiu, Aprobat Hotarirea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014 Pus in aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014
 • Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii in invatamintul mediu de specialitate din R. Moldova, Aprobat Hotarirea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014 Pus in aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014
 • Anexe la Ghid

..::   Copyright © 2016 Colegiul Tehnic al UTM. Toate drepturile rezervate.   ::..