Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs;
  • certificatul de naștere/buletinul de identitate (copie);
  • buletin de identitate unui părinte (copie)
  • actul de studii în original;
  • 6 fotografii 3×4 cm, color;
  • achitarea taxei de înscriere 30 lei (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească) ;
  • adeverință de recrutare  (original și copie).

Candidații poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare.