Colegiul TEHNIC al UTM a fost înființat în baza Școlii profesionale nr. 75, iar în anul 1990 a fost creat Liceul Tehnic din or. Chișinău. La 28 iunie 1991, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 321, Liceul a fost reorganizat în Colegiul Tehnic din or. Chișinău.

În anul 2000, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 253 și a Ordinului Ministrului Educației și Științei nr. 170, Colegiul Tehnic a fost transferat în cadrul UTM, începând cu 1 iulie 2000, ca unitate funcțională a acesteia.

Misiunea Colegiului Tehnic constă în instruirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul construcției de mașini, capabili să desfășoare o activitate profesională corespunzătoare la întreprinderile producătoare din Republica Moldova.

Colegiul pregătește specialiști în domeniul construcției de mașini la specialitățile:

Mașini și Sisteme de Producere

  • Proiectare de produs
  • Asigurarea tehnologică și reglarea mașinilor-unelte cu comandă numerică și roboți industriali

Calificarea: Tehnician proiectant mecanic

Tehnologia Prelucrării Materialelor

  • Tehnologia prelucrării materialelor la mașini-unelte cu comandă numerică
  • Tehnologii netradiționale de prelucrare

Calificarea: tehnician prelucrări mecanice

Utilaj Tehnologic, Industrial și Accesorii

  • Mașini și aparate în industria alimentară

Calificarea: Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale

Cadrele didactice ale Colegiului Tehnic colaborează cu profesorii Universității Tehnice și ai Universității de Stat din Moldova în domeniul didactico-metodic și științific. Elevii participă anual la Concursul „Mașina Rube Goldberg”, organizat în incinta UTM, precum și la concursurile și olimpiadele republicane.

Colegiul conlucrează cu 30 de întreprinderi constructoare de mașini din republică, în vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare, precum și pentru desfășurarea cu succes a stagiilor de practică tehnologică și de diplomă. Cei mai activi parteneri cu care au fost încheiate acorduri de colaborare de lungă durată sunt următoarele întreprinderi: ÎCS „GRIP Engineering” SRL, SRL „Aileron–M”, ÎM Uzina „TOPAZ” SA, ISITA „Mecagro”, SA „Moldovahidromaș” din mun. Chișinău și SA „ASPA” din Orhei.

Un ajutor important la elaborarea precum și la susținerea proiectelor de diplomă, este acordat de profesorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei și de către specialiștii din ramură de la întreprinderi, în calitate de consultanți, recenzenți și conducători de diplomă.

După absolvire, tinerii specialiști sunt încadrați în câmpul muncii la întreprinderile constructoare de mașini din Moldova sau își prelungesc studiile la instituțiile de învățământ superior.