Utilaj Tehnologic, Industrial și Accesorii

  • Mașini și aparate în industria alimentară

Calificarea: Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale